Filtre de xeringa

  • Syringe Filters

    Filtres de xeringa

    Els filtres de xeringa són una manera rendible de millorar la qualitat de l’anàlisi HPLC, millorar la consistència, allargar la vida de les columnes i reduir el manteniment. En eliminar les partícules abans que la mostra entri a la columna, els filtres de la xeringa Navigator permeten un flux sense obstacles. Sense partícules per crear obstruccions, la columna funcionarà de manera més eficient i durarà més temps.